ارائه خدمات پیوسته

برای کنترل و مدیریت بهتر ساختار فناوری اطلاعات، سازمان‌های تجاری فعالیت‌های مربوط به فناوری اطلاعات را در مراکز داده بزرگ قرار داده‌اند. این مراکز داده برای مواجهه با زمان‌های ازکارافتادگی باید به‌اندازه کافی پایدار باشند و تغییرات و علل خطر را مدیریت کنند تا دسترسی پیوسته به داده فراهم گردد. هرساله، هزینه ناشی از خسارت زمان‌های قطعی مربوط به تجهیزات مراکز داده افزایش پیدا می‌کند. بنابراین جلوگیری از خسارت‌های قطعی به‌طور چشمگیری مهم شده‌است. به همین دلیل برای دست‌یابی به اطلاعات سامانه‌های ذخیره‌سازی داده، حتی چند دقیقه ازکارافتادگی این سامانه‌ها می‌تواند منجر به از دست‌رفتن اطمینان مشتریان، منابع مالی و ایجاد تصور بد از نام تجاری شرکت‌های فعال در این حوزه گردد. بسیاری از اتفاقات نظیر فاجعه‌های طبیعی، رخدادهای برنامه‌ریزی‌نشده نظیر خطاهای انسانی و خرابی‌های رایانه و شبکه و رخدادهای برنامه‌ریزی‌شده مانند به‌روزرسانی، پشتیبان‌گیری و بازیابی، دسترسی پیوسته و بدون قطعی به این سامانه‌ها را مورد تهدید قرار می‌دهند و درنهایت موجب عدم دست‌یابی به داده می‌گردند . به همین دلیل، برای سامانه‌های ذخیره‌سازی داده به‌کارگیری روندی مناسب برای مقابله با این بحران‌ها حیاتی است و تا حد امکان نباید با قطعی‌های برنامه‌ریزی‌شده و یا اتفاقی مواجه شوند.

ارائه خدمات پیوسته یکی از ویژگی‌های اصلی سامانه‌های ذخیره‌سازی داده می‌باشد که اجازه می‌دهد خدمت‌رسانی در زمینه ذخیره و بازیابی اطلاعات کاربران، بدون وقفه در هفت روز هفته و 24 ساعت روز به‌طور مداوم ارائه گردد. بنابراین، هدف از ارائه خدمات پیوسته در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده، اطمینان از دسترسی پیوسته به اطلاعات موردنیاز برای اداره کردن عملیات حیاتی کسب‌وکار می‌باشد. تداوم ارائه خدمات پیوسته، نیازمند آمادگی برای مقابله و بازیابی از قطعی سامانه برای به دست آوردن دسترسی پیوسته و مخفی کردن زمان‌های ازکارافتادگی از دید کاربر می‌باشد.

دست‌یابی سریع به اطلاعات‌ در سامانه‌های ذخیره‌سازی داده، نیازمند استفاده از راه‌کارهایی می‌باشد که هر لحظه داده را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. از طرف دیگر، رخداد خطا و خرابی در اجزای سامانه‌های ذخیره‌سازی باعث کاهش زمان‌های دست‌یابی به داده می‌شود.

معیارهای دسترسی به سامانه ذخیره‌ساز

دسترس‌پذیری در 24 ساعتِ روز و 7 روزِ هفته، یکی از معیارهای اصلی سامانه‌های ذخیره‌سازی داده یا همان SAN Storage‌ها به شمار می‌رود. بنابراین بهتر است تا یک تعریف جامع از دسترسی به سامانه ذخیره سازی (دسترس‌پذیری) ارائه شود. در نگاه علمی، دسترس‌پذیری به توانایی یک SAN Storage در اجرا و ارائه خدمات بر طبق انتظارات در طی یک زمان مشخص اشاره می‌کند. در این روند، می‌توان اطمینان داشت که تا چه میزان می‌توان به اطلاعات موجود در یک SAN Storage در هر زمان موردنیاز، دسترسی داشت. دسترسی پیوسته به اطلاعات به دسترس‌پذیری اجزاء سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرکز داده بستگی دارد. میزان عدم دست‌یابی به داده‌ها در هفته و سال به‌صورت دقیقه و ساعت در جدول ‏2 2 نمایش داده‌شده‌است و میزان دسترس‌پذیری سامانه مشخص گردیده است.

مدت عدم دسترسی در هفته مدت عدم دسترسی در سال عدم دسترس‌پذیری (درصد) دسترس‌پذیری (درصد)
یک ساعت و 41 دقیقه کمتر از ۴ روز ۱٪ ۹۹٪
کمتر از ۱۱ دقیقه کمتر از ۹ ساعت ۰.۱٪ ۹.۹۹٪
یک دقیقه کمتر از ۵۳ دقیقه ۰.۰۱٪ ۹۹.۹۹٪
کمتر از ۶ ثانیه کمتر از ۶ دقیقه ۰.۰۰۱٪ ۹۹.۹۹۹۹٪
کمتر از ۰.۶ ثانیه کمتر از ۳۰ ثانیه ۰.۰۰۰۱٪ ۹۹.۹۹۹۹٪
عوامل مؤثر در کاهش دسترسی به سامانه ذخیره‌ساز

در یک سامانه ذخیره‌سازی عومل متعددی می‌توانند دسترسی پیوسته و مطبوع به سامانه را تحت تأثیر قرار داده و منجر به عدم رضایت کاربران گردد. از جمله مهمترین این عوامل می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

 • اشتباهات مدیریتی و عملکردی
 • انجام عملیات نگهداری و به‌روزرسانی سامانه
 • اضافه کردن نرم‌افزار و یا سخت‌افزار
 • خرابی هریک از قطعات سخت‌افزاری و یا نرم‌افزاری
 • وقوع بلایای طبیعی همچون سیل، زلزله، آتش سوزی و ...
راهکارهای افزایش دسترس‌پذیری

دسترس‌پذیری بالا به سامانه ذخیره‌ساز نیازمند استفاده راهکارهایی می‌باشد تا از این طریق امکان دسترسی به اطلاعات سامانه حتی در صورت خرابی برخی از اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسط کاربران به طور پیوسته فراهم گردد. در ادامه برخی از این راهکارها ارائه می‌گردد:

 • استفاده از اجزای سخت‌افزاری و نرم‌افزاری افزونه (Redundant)
 • پیدا کردن خودکار خرابی
 • به‌کارگیری بازپیکربندی
 • آزمون و تشخیص خودکار مشکلات

برای دستیابی به دسترس‌پذیری بالا در سامانه‌های ذخیره‌سازی، نیازمند به‌کارگیری روش‌هایی برای کاهش تعداد خرابی‌ها، کاهش تأثیر خطاها هنگام وقوع آنها و کاهش مقدار زمان تعمیر می‌باشیم. در اصطلاحات علمی، اگر خرابی یک جزء، دست‌یابی به داده را قطع نماید، این نقطه، تک‌نقطه خرابی (SPF) نامیده می‌شود. تک‌نقطه خرابی را با طراحی مناسب و پیکربندی نرم‌افزار حذف می‌کنند. سازوکارهای افزایش دسترس‌پذیری همچنین شامل سازوکارهای مقابله و عملیات بازیابی از فاجعه است. بازیابی فاجعه با نگهداری اطلاعات مرکز داده در یک مکان ثانویه صورت می‌گیرد تا در صورت رخداد فاجعه در مرکز داده اصلی بتوان داده‌ را بازیابی کرد.

دسترس‌پذیری زیرسامانه‌های دیسک

زیرسامانه دیسک که به عنوان یکی از مهمترین اجزای یک SAN Storage شناخته می‌شود، از اجزای مختلفی تشکیل ‌شده‌است که هر یک از اجزا به‌طور مجزا می‌تواند تک‌نقطه خرابی (SPF) محسوب شود (یعنی خرابی هریک از این اجزا می‌تواند، منجر به خرابی کل سامانه ذخیره‌سازی گردد). بنابراین راهکارهای افزایش میزان دسترسی به سامانه می‌بایست بر روی هریک از این اجزاء در نظر گرفته شود. در ادامه برخی از این راهکارها برای اجزای مختلف بیان‌شده‌است.

 1. تحمل‌پذیری اشکال در دیسک‌ها : اگر دیسکی خراب شود داده‌های آن نیز از بین می‌رود. بنابراین با استفاده از کنترل‌کننده RAID، داده‌ها بین دیسک‌ها توزیع‌ شده و بیت توازن محاسبه و ذخیره می‌شود تا در صورت خرابی یک دیسک‌، داده‌های آن قابل بازیابی باشد.
 2. هر یک از دیسک‌ها به‌طور مستقل هنگام ذخیره داده از کد همینگ استفاده می‌کنند تا اگر در حین انتقال یا ذخیره، بیتی از داده تغییر یافت، امکان تشخیص و تصحیح بیت مربوطه وجود داشته‌باشد.
 3. هر یک از دیسک‌ها می‌تواند از طریق دو کانال ورودی/خروجی مجزا به کنترل‌کننده وصل شود. در صورت خرابی یکی از کانال‌های ورودی/خروجی، مسیر ارتباطی بین دیسک و کنترل‌کننده از طریق کانال دیگر برقرار خواهد‌بود.
 4. در زیرسامانه دیسک، کنترل‌کننده نیز می‌تواند به‌صورت افزونه وجود داشته‌باشد تا در صورت خرابی یکی از آن‌ها، کنترل‌کننده بعدی مورد استفاده قرار گیرد.
 5. سایر اجزا مانند منبع تغذیه، خنک‌کننده‌ها و باتری پشتیبان می‌تواند به‌صورت افزونه وجود داشته‌باشد.
 6. کارگزار و زیرسامانه از طریق چندین مسیر به یکدیگر متصل هستند تا در صورت قطع یکی از مسیرها، راه ارتباطی بین کارگزار و زیرسامانه همچنان وجود داشته‌باشد.
 7. کپی آنی می‌تواند برای جلوگیری از خطاهای منطقی مورد استفاده قرار گیرد. به‌ عنوان ‌مثال می‌توان هر یک ساعت یک کپی آنی از داده‌ها انجام داد و اگر جدول آدرس‌ها به‌طور تصادفی پاک شود، می‌توان سیستم را به حالت قبل برگرداند.
 8. با استفاده از کپی آینه‌ای از راه دور می‌توان از نابودی داده‌ها به هنگام اتفاقات طبیعی یا تروریستی جلوگیری نمود.

به کمک پوشش LUN، می‌توان دسترسی سایر کارگزاران را به یک فضای مجازی محدود نمود و از تغییر ناخواسته یا پاک شدن داده‌ها توسط دیگران جلوگیری کرد.

آدرس
تهران، محله تیموری، خیابان شهید احمد قاسمی، کوچه گلستان، پلاک ۳، طبقه همکف
+98 (21) 66029164
+98 (21) 66072500
+98 (21) 66006399
پشتیبانی فنی: 09101788696
info@hpds.ir

پشتیبانی